2%

2% pagalbai nuo alkoholio ir narkotikų-

Mielieji draugai ir palaikytojai,

Būtume Jums labai dėkingi, jei prisidėtumėte prie priklausomybės ligų reabilitacinės bendruomenės „Vilties Švyturys“ veiklos ir skirtumėte 2 proc. savo pajamų mokesčio. Jūsų parama sustiprintų įstaigos darbo efektyvumą ir padėtų pasiekti maksimalių pokyčių pasveikti nuo priklausomybės alkoholiui ir narkotikams norinčių klientų gyvenime. Būtų malonu, jei galėtume kartu džiaugtis pasiektais rezultatais.
 
Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą, kad sumokėta pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta Labdaros ir paramos įstatyme nurodytiems paramos gavėjams. Pridedame aktualią informaciją tiems, kas nuspręs paremti VšĮ „Vilties švyturys“ veiklą:
 

1. Paramos teikėjas užpildytą prašymą turi pateikti pats (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms ta parama skiriama, užpildyti paramos teikėjų prašymai  nebus priimami); Prašymo forma: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx  Formos kodas: FR0512

2. Asmuo, norintis skirti paramą pasirinktam paramos gavėjui, FR0512 formą dėl paramos skyrimo VMI gali pateikti šiais būdais:

2.1. elektroniniu būdu (per EDS https://deklaravimas.vmi.lt);

2.2.  prisijungti galima per elektroninę bankininkystę, su VMI suteiktomis priemonėmis arba elektroniniu parašu;

2.3. prisijungus galima pildyti dokumentus tiesiogiai portale; tiesioginio pildymo metu vartotojams nurodomos pildymo klaidos; tai padeda užtikrinti prašymų duomenų kokybę ir laiku pervedamą paramą gavėjams;

24. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

2.5. atsiųsti paštu.

2.6. kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai;

2.7. paramos teikėjas turi teisę pakeisti sprendimą dėl paramos laikotarpio ar paramos gavėjo; tuo tikslu pateikiama patikslinta  FR0512 forma 02 versija.  (http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.dok_priedas?p_id=53108)

3. Informacija ir konsultacijos:

3.1. VMI Mokesčių informacijos centro telefonu 1882;

3.2. interneto svetainėje www.vmi.lt.

4. Prašymai priimami iki gegužės 1 d.

Apsisprendusiems paremti VšĮ “Vilties švyturio” veiklą duomenys pervedant paramą:

Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ „Vilties Švyturys“

Buveinės adresas:  LT-58403 Kėdainių r., Surviliškio sen., Kalnaberžės k., Ąžuolų g. 2

Įmonės kodas: 192050878

Banko pavadinimas: AB SEB

Banko kodas: 70440

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT637044060003012463

Mūsų draugai