Darbuotojų gyvenimo aprašymas

Alberto Lučuno gyvenimo aprašymas-

Steigėjas, direktorius, socialinis darbuotojas ekspertas

Gimimo data: 1973-06-18 

Telefono numeris: +370 69924963

1990 m. vidurinis

2002 m. Kauno technologijos universitetas „Nevyriausybinių organizacijų kūrimas ir plėtra“

2002-2003 m. ŠU. Kvalifikacinis Institutas. Socialinis darbas. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas Serija KK Nr. 004684 

2006-2010 m. ŠU. Edukologijos bakalauras. Socialinės pedagogikos mokytojo kvalifikacija. 

2010-2012. ŠU. Socialinės pedagogikos, edukologijos magistras.

2012- dabar. Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas.

2014 m. ŠVK. Socialinio darbuotojo bakalauras.

2014 m. Socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Kategorijos pažymėjimas nr. 156. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos

Konferencijos ir seminarai, tobulinimasis:

2000 m. Lietuvos AIDS centro narkomanų reabilitacijos bendruomenėje baigė psichologinės ir socialinės reabilitacijos visuomenėje programą. Sertifikatas. Vilnius.

Dalyvavo konferencijoje „Europos miestai prieš narkotikus“ Vilnius 1999 m.

2000 m. - baigė „Gyvenimas laisvėje“- apmokymą, kaip padėti žmonėms išvengti arba įveikti gyvenimą pavergiančias problemas (36 val.). Pažymėjimas. Vilnius.

2000 m - stažuotė narkomanų reabilitacijos centre (240 val.). Sankt Peterburgas.

Vedė seminarą gydytojams „Narkotikai mūsų gyvenime“, Visuomenės sveikatos centras. Vilnius 2000 m.

Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Narkomanų reabilitacijos praktika“ (24 val.) Lenkija 2001 m.

Skaitė paskaitas gydytojams Vilniaus Universiteto Bendrosios praktikos gydytojo centre tema „Priklausomybių ligos“; lektoriaus sertifikatas 2001 m.

Dalyvavo konferencijoje „Narkomanija ir AIDS – vienykime atsaką“, LR SEIMAS 2001 m.

Dalyvavo „Narkomanų reabilitacijos projektai ir narkomanijos prevencijos programos“ seminare (14 val.). Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2002 m.

Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Teen Challenge narkomanų reabilitacijos centrų praktika“ (24 val.) Čekija 2002 m 

Dalyvavo „Reabilitacinio darbo su narkomanais metodai, ypatumai ir patirtis“ seminare (34 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2002 m.

Dalyvavo „Ketvirtoje Europos AIDS konferencijoje“ Sertifikatas (18 val.). Vilnius 2002 m.

Dalyvavo „Sergančiųjų priklausomybės ligomis psichologinis (psichoterapinis) konsultavimas“ seminare (34 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2002 m.

Dalyvavo „III- jame Baltijos jūros NVO forume“ (18 val.) Turku, Suomija 2003 m.

Dalyvavo „Narkomanijos problemos bei prevencinės galimybės Čekijoje ir Vokietijoje“, tarptautiniame seminare (27 val.), kuris vyko Prahoje, Leipcige, Berlyne. Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2003 m.

Dalyvavo „Intensyvios reabilitacijos stovykloje specialistams, dirbantiems su priklausomybę turinčiais asmenimis“ (85 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2003 m.

Dalyvavo, rengė „Suvienykime jėgas kovai prieš narkotikus“ seminarą (8 val.), Šiauliai. Pažymėjimas 2003 m.

Dalyvavo kvalifikacinėje kelionėje „Šiaurės šalių patirtis dirbant su priklausomybės ligas turinčiais asmenimis ir jų socialinė integracija“, (45 val.) Danija, Švedija, Norvegija 2003 m.

Dalyvavo, rengė „Šiaurės šalių patirtis dirbant su priklausomybės ligas turinčiais asmenimis ir jų socialinė integracija“ tarptautinį seminarą (16 val.), Šiauliai. Pažymėjimas

Dalyvavo „Regioninės socialinės problemos, įtakojančios narkomanijos paplitimą“ (16 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2003 m.

Dalyvavo „Problemų sprendimas siekiant sveikatos“, Dreifuso Sveikatos Apsaugos fonas ir Fondas „Ecologia“ (20 val.), Vilnius. Pažymėjimas 2003 m.

Dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Psichikos sveikatos sutrikimų gydymo ir reabilitacijos problemos“ (5 val.), Elektrėnai. Pažymėjimas 2004 m.

Dalyvavo konferencijoje „Narkomanija, ŽIV / AIDS: problemos ir pagrįsti sprendimai“, LR SEIMAS. Dalyvio pažymėjimas 2004 m.

Dalyvavo „Priklausomų asmenų reabilitacija ES: patirtis ir perspektyvos“ Tarptautinėje konferencijoje. Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2004 m.

Dalyvavo „ES struktūrinių fondų parama žmoniškųjų išteklių plėtrai“ (24 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2005 m.

Dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos aktualijos“ (4 val.) Vilnius. Pažymėjimas 2005 m.

Dalyvavo „Nepilnamečių, sergančių priklausomybės ligomis, reabilitacija“ (24 val.) Socialinių darbuotojų rengimo centras. Pažymėjimas 2005 m.

2006 m. Kauno technologijos universitetas „Viešųjų pirkimų procesas: naujausi pakeitimai, problemos ir jų sprendimo būdai“. Pažymėjimas TMN NR. V06-256

2006 m. Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaiga „Vananta“, „ES paramos projektų vykdymas ir priežiūra“ (8 val.) Pažymėjimas Nr. 3532

2006 m. Mykolo Romerio universitetas socialinės politikos fakultetas. Skaitė pranešimą tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Asmenų, turinčių priklausomybę, reintegracija į visuomenę : teorija ir praktika“. Pažymėjimas Nr. 10A-SPFD-32

Dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Kovos su narkotikais politika Katalonijoje Ispanijoje: gydymo, prevencijos ir stebėsenos srityse“ (16 val.) Barselona. Pažymėjimas 2006 m.

Dalyvavo seminare „Įvairovė, lygybė, veiksmas“ (12 val.) Druskininkai. Pažymėjimas 2007 m.

Dalyvavo moksliniame-praktiniame seminare „Žemo slenksčio paslaugų teikimas ir ŽIV prevencija“ (6 val.) Vilnius. Pažymėjimas Nr. 1086-18 2007 m.

Dalyvavo seminare „Novatoriška darbo su priklausomais nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų asmenimis metodika“ (12 val.) Vilnius. Pažymėjimas 2007 m.

Dalyvavo moksliniame-praktiniame seminare „Žemo slenksčio paslaugų vystymas Lietuvoje“ (12 val.) Klaipėda. Pažymėjimas Nr. K-23-18 2007 m.

Dalyvavo moksliniame-praktiniame seminare „Žemo slenksčio paslaugų teikimas konsultacinis ir motyvacinis darbas“ (6 val.) Vilnius. Pažymėjimas Nr. 1109-23 2007 m.

Dalyvavo moksliniame-praktiniame seminare „Moksliškai pagrįsti darbo su narkotikų vartotojais principai. Švirkštų ir adatų programų organizavimas“ (32 val.) Kernavė. Pažymėjimas Nr. K-29-11 2007 m.

Dalyvavo seminare „Reabilitacijos ir socialinės reintegracijos paslaugų asmenims, vartojantiems narkotines ir psichotropines medžiagas, monitoringo sistemos pristatymas“ Vilnius. Pažymėjimas 2008 m.

Dalyvavo seminare „Metodikos“Asmenų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, reintegracija į visuomenę ir į darbo rinką: socialinės atskirties problemų sprendimas“ pristatymas“ (16 val.) Giraičių k. Pažymėjimas 2008 m.

Dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Narkotikų vartojimo žalos mažinimo programos Europoje: praktika, problemos ir perspektyvos“ (8 val.) Vilnius. Pažymėjimas Nr. K-152-57 2008 m.

Has attended the first mobility of the Grundtvig Project „Having a new dynamic life through employment“, which has been held in Manzanares from 24 to 28 of November 2008.

Dalyvavo teoriniame- praktiniame apmokyme „Narkomanijos problemos ir integracija į darbo rinką“ (56 val.) Verona, Italija. Dalyvavimo sertifikatas 2010 m.

Dalyvavo reabilitacijos programos priklausomiems apmokyme. Didžiausias Europos Sąjungoje reabilitacijos centras SanPatrignano. Rimini, Italija. Pažymėjimas 2010 m.

Has participated in the conference „Harm reduction in the Baltic states – the way forward“ (16 hours) Riga, Latvia. Certificate 2010

Skaitė pranešimą ir dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Negalės studijos: patirtys, iššūkiai, galimybės“ (6 val.) Šiauliai. Pažymėjimas Nr. 059-S-15 2010 m.

Has attended „The integration of persons of social risk and social exclusion to labour market“ (40 hours) Athens, Greece. Certificate 2010

Dalyvavo seminare „Gydanti poetinio žodžio galia“ (prof. Peter Peterson, Vokietija) (3 val.) Šiauliai. Pažymėjimas Nr. (1.4) III-12/05/010 2012 m.

Dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Vocational counselling of pupils with special educational needs (sen): experience of the European Union contries“ (6 val.) Šiauliai. Pažymėjimas Nr. 059-PA-28-67 2012 m.

Dalyvavo seminare "Atleidimo fenomenas gyvenime ir psichoterapijoje" (24 val) Sertifikatas. Birštonas 2013.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose "Užimtumo terapijos metodai: profesionalumo ugdymas per asmeninę patirtį" (24 akad. val.) Pažymėjimas Nr. 511. 2013 m.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose "Inovaciniai darbo metodai: atvejo vadyba" (24 akad. val.) Pažymėjimas Nr. 558. 2013 m.

Participated in the theoretical practical seminar "Conditions for a Fulfiling Life: The Existential Fundamental Motivations" (20 hours) Certificate. Birštonas 2013.

Participated in the theoretical practical seminar "In-Depth Encounter in Existential Therapy: Negotiating the Inter-Experiental Field" (16 hours) Certificate. Birštonas 2013.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Strateginio planavimo seminaras” (21 akad. Val)  Pažymėjimas. Kėdainiai 2013 m.

Dalyvavo seminare “Egzistencinis Soren Kierkegaard pasirinkimas” (24 val.) Sertifikatas. Birštonas 2013

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Socialinio darbo aspektai: pagalba sau ir kitiems” (24 akad. Val) Pažymėjimas Nr. 74. Molėtai 2013 m.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Šeimos narių įtaukimas į klientui teikiamos pagalbos procesą” (24 akad. Val)  Pažymėjimas Nr.806. Šiauliai 2013 m.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Asmeninio ir tarpasmeninių santykių kūrimas socialinėje sąveikoje” (16 akad. Val)  Pažymėjimas Nr.1043. Panevėžys 2013 m.

Dalyvavo socialinio darbo specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymuose “Socialinis darbas su rizikos grupės vaikais ir šeimomis, mažinant socialinę atskirtį” (16 akad. Val)  Pažymėjimas Nr.86. Utena 2013 m.

Dalyvavo tarpautinėje konferencijoje “Nauja ES kovos su narkotikais strategija. Tikslas ir lūkesčiai” Pažymėjimas Nr.SP-13-12.248. Seimas 2013 m.

Dalyvavo tarpautinėje konferencijoje “Socialinio darbo II pakopos jungtinės studijų programos įgyvendinimas Lietuvoje ir Ukrainoje” (6 akad. Val)  Pažymėjimas Nr.SGNSIP-70. Šiaulių universitetas 2014 m.

Dalyvavo Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos meditacinės tylos seminare. (32 akad. val.) Sretifikatas Nr. P-14/12. Palanga 2014 m.

Dalyvavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programoje "Bendravimas su klientais socialiniame darbe konfliktų valdymas ir streso įveika" (16 akad. val.) Pažymėjimas Nr. SD 2014-44. Vilnius 2014 m.

Dalyvavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programoje "Neįgaliojo atstovavimas ir jo teisių apsauga globos įstaigoje" (16 akad. val.) Pažymėjimas Nr. 265. Kėdainiai 2014 m.

Dalyvavo Lietuvos humanistinės psichologijos asociacijos meno terapijos plenere. (48 akad. val.) Pažymėjimas Nr. P-14/92. Paberžė 2014 m.

Dalyvavo socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programoje "Socialinio darbo pagrindai socialinių darbuotoju padėjėjams dirbantiems su psichikos ir intelekto sutrikimų turinčiais asmenims" (40 akad. val.) Pažymėjimas Nr. 1227. Šiauliai 2014 m.

Kita informacija:

Sukūrė dokumentinį filmą. Dalyvavo TV bei radijo laidose. Turi patirties mokymo programų reabilitacijos centruose įdiegime, seminarų organizavime, projektų rašyme, vykdyme bei pranešimų skaityme, informacinių leidinių ruošime bei leidyboje. Skaitė paskaitas kalėjimo prižiūrėtojams, kaliniams, medicinos seserims, gydytojams, policijos darbuotojams daugiausiai Vilniaus bei kitų Lietuvos miestų vidurinių mokyklų, gimnazijų, spec. ugdymo įstaigų moksleiviams ir pedagogams (apie 370 paskaitų). Lietuva, 1999 m. - 2015 m.

Pareigos, patirtis:

nuo 1999 metų – 2000 metų VšĮ „Renovizija“ lektorius.

nuo 2000 metų – 2003 metų VšĮ “Sugrįžimas” atsakingas už programą reabilitacijos centre nuo narkotikų ir alkoholio priklausomiems žmonėms.

nuo 2000 metų – 2003 metų LPF “Tavo galimybė“ programos koordinatorius.

nuo 2001 metų - 2002 metų LPF „Agapao“ ilgalaikės reabilitacijos programos įdiegimo vadovas.

2002 metais dalyvavo „Lietuvos priklausomųjų asociacijos“ steigime, yra vienas iš dešimties steigėjų.

nuo 2002 metų – dabar. LPF “Vilties švyturys“ direktorius.

nuo 2003 metų iki 2009 metų Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacijos prezidentas.

2003 metais inicijavo visuomeninės organizacijos „Kalnaberžės bendruomenė“ steigimą bei yra vienas iš steigėjų.

nuo 2004 metų – KRIS organizacijos vienas iš steigėjų.

nuo 2009 metų iki 2011 metų Tarptautinės žmogaus gerovės asociacijos prezidentas.

nuo 2012 metų - dabar. UAB "Expo world" direktorius.

nuo 2013 metų - dabar. Rytų Europos egzistencinės terapijos asociacijos asocijuotas narys.

nuo 2015 metų - LPF "In corpore LT" steigėjas

Kalbos: laisvai - lietuvių, rusų, lenkų. Vokiečių, anglų pagrindai. 

Kita: Vairuotojo pažymėjimas A, B.

Mūsų draugai